Individuel terapi

I et forløb kan du tage et hvilket som helst emne op og arbejde med alle områder af dit liv.

Nogle typiske målsætninger er at skabe afklaring og handlekraft samt større selvværd, selvaccept og selvtillid.

Ønsket om at arbejde med udfordringer i forhold til kæreste, venner, familie eller kolleger er også almindeligt forekommende. For nogle er målene i starten af forløbet lidt uklare og vanskelige at formulere - det kan for eksempel handle om at finde sin vej, skabe mere indhold og glæde i livet, etc.

For at skabe en tilfredsstillende livskvalitet er det helt centralt at lære sine behov og grænser godt at kende. Og det er nyttigt at kunne sige til og fra på en hensigtsmæssig måde. Derfor indgår emner som selvværd, selvrespekt, assertive rettigheder og assertiv kommunikation ofte i et forløb.