Individuel terapi

I et forløb kan du tage et hvilket som helst emne op og arbejde med alle områder af dit liv.

Nogle typiske målsætninger er at skabe afklaring og handlekraft samt større selvværd, selvaccept og selvtillid.

Ønsket om at arbejde med udfordringer i forhold til kæreste, venner, familie eller kolleger er også almindeligt forekommende. For nogle er målene i starten af forløbet lidt uklare og vanskelige at formulere - det kan for eksempel handle om at finde sin vej, skabe mere indhold og glæde i livet, etc.

For at skabe en tilfredsstillende livskvalitet er det helt centralt at lære sine behov og grænser godt at kende. Og det er nyttigt at kunne sige til og fra på en hensigtsmæssig måde. Derfor indgår emner som selvværd, selvrespekt, assertive rettigheder og assertiv kommunikation ofte i et forløb.

Et udviklingsforløb omfatter at vi mødes et antal gange. Coaching sikrer en målrettet og handlingsorienteret tilgang. Og moderne terapi giver mulighed for at arbejde effektivt med historiske forhold.

  • Du bliver bevidst om forbindelsen mellem dine tanker, følelser og adfærd
  • Du finder ud af hvad du helt præcist skal udvikle og gøre for at nå dine mål
  • Du træner ny adfærd og gør dig nye erfaringer så du sikres et varigt resultat

Du kan starte med en gratis session, hvor du får afklaret om der er den tryghed og tillid, som er forudsætningen for et godt og udviklende forløb.