Familieterapi

Den moderne familie kan være en kilde til mange udfordringer og den følgende liste er nogle eksempler på, hvad jeg gennem årene har mødt i min praksis.

  • Relationen til egne børn
  • Relationen til bonusbørn
  • Relationen til søskende
  • Relationen til søskendes partnere
  • Relationen til forældre
  • Relationen til egen familie i bred forstand
  • Relationen til svigerforældre
  • Relationen til svigerfamilie i bred forstand
  • Relationen mellem dine, mine og vores børn

Dynamikken i en familie er ofte kompleks og kræver en systemisk tilgang. Individernes modenhed, udfordringer og livssituation samt de psykologiske adfærdsmønstre og forsvarsmekanismer skal medtænkes.

En forståelse af dynamikken i relationerne vil kunne pege på, om der er brug for individuel terapi, parterapi eller egentlig familieterapi, for at arbejde med udfordringerne.

Der kan i en periode være behov for krisestyring, herunder sikring af en konfliktnedtrappende dialog mellem de involverede.